Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

Células procariotas e eucariotas (gallego)_nivel 4º eso.

Enviado por   •  10 de Abril de 2018  •  1.135 Palabras (5 Páginas)  •  362 Visitas

Página 1 de 5

...

Despois de dividir o material xenético, pártense (fisión)

UE O OLLO NON VE

No século xix, críase que a materia que forma un ser vivo se organizaba en tres niveis

Nivel superior estaba constituído por órganos cuxas partes se encontran perfectamente e se identifican fafilmente

Ex: púlmons, corazón

No segundo nivel situábanse os tecidos de aspecto homoxéneo pero con característias particulares que permiten distinguir uns doutros.

Ex: os músculos ou a pel

Nivel inferior estaba formado por material de aspecto amorgo e sen ningún tipo de organización.

Os microscopios o descurbrimento dos microscopio permitiu observar con máis detalle o nivel inferior e supuxo o primeiro paso para unha revolución qque cambiou por completo o estudo dos seres vivos. O microscopio é un aparato que utiliza a capacidade que teñen as lentes de vidrio como as lupas, para aumentar o tamaño das imaxes e conseguir un maior poder de resolución. A posibilidade de observar obxectos cun maior poder de resolución tivo un enorme atractivo para a sociedade da época e o microscopio foi utilizado desde o seu descurimento para observar mostras de diversos materiais.

A resolución é a distancia mínima de debe existir entre dous obxecto s para que poidamos velos como dúas entidades distintas. A resolución do ollo humano é de 0,2 mm.

Os primeiros microscopios apareceron cara o ano 1600 e consistían básicamente en dúas lentes nos extremos dun tubo, de forma que unha lente ampliaba a imaxe formada pola outra este tipo de microscopios chamábanse microscopios ópticos ou compostos para diferenciale do simple que só ten unha lente. Estes microscopios seguen a utilizarse na actualidade e teñen unha resolución que representa mil veces o poder do ollo humano. Cos microscopios actuais consñeguense ata 1500 aumentos.

Historia

En 1665, o científico inglés robert hoole observou cun sinxelo microscopio a casca dunha árbore, descubrindo a célula (cela). A orixe do nome débese e que viu algo semellante a un panal de abellas. Con este microscopio construído por el lográbanse 50 aumentos. O descubrimento de hooke non tivo importancia debido a que os científicos da época estaban máis ocupados na clasificación de especies de américa

Descubrimento de hooke non tivo importancia debido a que os científicos da época estaban máis ocupados na clasificación de especies de américa .

En holanda, a mediados do século xviii un comerciante de teas chamado antoni van leeuwenhoek utilizaba lentes que conseguían ata 300 aumetos para obserbar o tramado das teas. Un día obserbou unha pinga de auga na cal veu uns bichiños

HISTORIA CELULAR

A principios do 19 xorde en Alemania a idea de que os seres vivos estaban formados pola agragación de unidades vivas. É dicir críase que un ser vivo era un montón de miroorganismos vivindo xuntos.

En 1838, o botánico Matthias Schleiden conprobou as plantas estaban formadas por células. En 1839 o zoólogo Theodor Schwann comprobou que os animais tamén. Ambos os dous pensaban que todos os seres comezaban a súa vida sendo un só.

Os dous tamén coincidían en que as novas células dun organismo se formaban a partir da materia amorfa das células antigas. Na década de 1860 demóstrase que a vida non pode xurdir de forma espontánea; toda célula procede doutra anterior.

TEORÍA CELULAR ( establecida a finais do 19)

A célula é a unidade estructural de todos os seres vivos.

A célula é a unidade funcional: pode realizar as función básicas dos seres vivos.

A célula é a unidade reproductora: pode dar lugar a novas células.

A CÉLULA NO 20

O MICROSCOPIO ELECTRÓNICO

Non utiliza luz, senón un chorro de electróns.

O seu poder de resolución e dun 0.5 nm .

Pódense lograr aumentos de 1 millón de veces.

OUTRAS TÉCNICAS DE ESTUDO

NIVEIS DE ORGANIZACIÓN DOS SERES VIVOS

Características da organización xerárquica:

Cada nivel superior está formado por unidades de nivel inferior precedente

Non todas as propiedades de calquera nivel se poden deducir do coñecemento das propiedades das partes que o componen.

A aparición de novas características nun nivel coñécese como emerxencia, e as propiedades denomínanse como propiedades emerxentes.

APARATOS OU SISTEMAS

As células que forman un sistema son moi parecidas estructuralmente, é dicir parécense histológicamente; sin embargo as que componen un aparato son moi distintas. Este é o motivo polo que falamos de aparato dixestivo e sistema nervioso, por exemplo.

...

Descargar como  txt (8 Kb)   pdf (49.5 Kb)   docx (15.3 Kb)  
Leer 4 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club