Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

ESTRATEGIES CAS HAWKERS

Enviado por   •  11 de Diciembre de 2021  •  Apuntes  •  1.761 Palabras (8 Páginas)  •  39 Visitas

Página 1 de 8

CAS HAWKERS (ANY 2016)

1. a) Enumera els components d’un producte i explica la seva importància per satisfer les necessitats dels consumidors. Des del teu punt de vista, quin/s d’aquests components consideres més rellevant en l’èxit de Hawkers ?

Es tracta d’un producte creat per 4 emprenedors d’Elx creat l’any 2013 i que juntament formen una start up. Aquest producte és tracta d’un producte durador de compra esporàdica i el podríem classificar com a producte augmenta ja que aporta una funda per protegir les ulleres juntament amb un conjunt d’adhesius.

- Qualitat 🡪 Marca la superioritat d’un producte davant un altre i també la major facilitat de satisfer les necessitats pel qual ha sigut creat

- Disseny 🡪 Element que aconsegueix la diferenciació

- Envàs 🡪 Protegeix el producte des de la fabricació fins el moment de consumir-lo; però també és un element diferenciador, de promoció i facilita l’ús del producte

- Etiqueta 🡪 És un element informador per al consumidor.

- Marca 🡪 Instrument sobre el que és construeix l’estratègia de màrqueting i que ajuda a consolidar els avantatges de la proposta de valor.

- Servei al client 🡪 Accions que augmenten el contingut de l’oferta i que ofereixen un valor extra al client.

Valor de Marca: És el valor afegit i és la marca que és veu beneficiada pel mercat amb un major marge de beneficis

Actius i Passius:

        - Lleialtat 🡪 Aquesta pot ser:

                - Comportamental 🡪 Repetició de compra d’un producte

                - Afectiva 🡪 Quan et sens identificat amb el producte

        - Notorietat 🡪 Aquesta pot ser:

                - De 1a Dimensió 🡪 Quan parlen d’un producte la primera marca que et ve

                - Espontània 🡪 Conjunt de marques que relaciones amb un producte

                - Assistida 🡪 Coneixement d’una marca dita per algu

        - Qualitat percebuda 🡪 Pot ser

                - Intrínseca 🡪 Característiques associades als productes

- Extrínseca 🡪 Coses que no van relacionades directament amb el producte (Preu)

        - Conjunt associatiu 🡪 Quan veus la marca quin record o emoció et desperta

        - Altres actius 🡪 Patents, productes registrats...

Segons el meu punt de vista diria que els components més rellevants per Hawkers són la qualitat, ja que com be diu en el text el seu objectiu és el d’aconseguir que les ulleres de sol de qualitat no tinguin preus extrems; i també, el disseny ja que tot i que estigui fabricat a Xina està realitzat aquí per ells, i dins d’aquest destacaria l’envàs, el producte és entregat al client amb una caixa petita la que, a més de les ulleres, conté adhesius i una funda; els adhesius estan pensats per a que els clients comparteixin la seva experiència.

b) Digues quina estratègia de marca utilitza l’empresa. Justifica la teva resposta.

- Marca Única 🡪 Comercialitza tots els productes amb una mateixa marca

- Marca Individual:

        - Individual Pura 🡪 Comercialitza els productes amb marques diferents

- Individual Combinada 🡪 La marca dels diferents productes conte alguna part del nom principal

- Segona marca 🡪 Quan l’empresa comercialitza un producte similar al principal dins del mateix mercat amb una marca diferent

- Marca Blanca 🡪 Quan l’empresa ven una part del producte principal amb una altra marca.

En aquest cas, Hawkers, l’estratègia de marca que utilitza és la de marca individual pura ja que comercialitza 2 productes, ulleres de sol i sabatilles, amb 2 marques diferents

2. a) Quines són les principals característiques del preu com instrument de màrqueting i en quina mesura s’observen aquestes en el cas de Hawkers ?

El preu és l’únic instrument de màrqueting que aporta ingressos, és Flexible, és Competitiu i té gran impacte Psicològic.

Podem observar que en el cas de Hawkers les característiques totes tenen la seva importància ja que aquesta marca a aconseguit fer veure a la gent que no cal pagar un preu molt elevat per tenir unes ulleres de sol de qualitat, impacte psicològic, i gracies a això s’ha ficat en el nivell de vendes de les grans marques, competitiu; tot això queda demostrat si mirem l’alt nivell de beneficis que obté l’empresa des dels seus inicis, ingressos; juntament amb l’aplicació de promocions, flexible. 

b) Digues quin creus que és el mètode principal de fixació de preus. Creus que el missatge que envia aquest preu és coherent amb la resta de l’estratègia de màrqueting i posicionament de les ulleres Hawkers ? Justifica la teva resposta.

- A partir dels marges 🡪 Mirant els costos aplica un marge o percentatge per obtenir beneficis

- A partir del preu objectiu 🡪 És l’objectiu de la política de preus, consisteix en mirar el punt mort que ens dirà la quantitat exacta de producte a vendre a un preu determinat per cobrir totes els CF i CV

- A partir de la demanda 🡪 El seu punt d’origen és el preu que està disposat a pagar el client.

- Cap endarrer a partir de la demanda 🡪 Un cop sabem el preu que vol pagar el client mirem els costos

- Per marge en cadena 🡪 Un cop sabem el que vol pagar el client apliquem un marge per a que els distribuïdors i venedors puguin cobrir despeses i obtenir beneficis.

- A partir de la competència 🡪 Utilitzarà el mateix mètode de fixació de preus que la competència, aquest mètode és molt utilitzat en els Oligopolis.

...

Descargar como  txt (9.9 Kb)   pdf (66 Kb)   docx (10.9 Kb)  
Leer 7 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club