Essays.club - Ensayos gratis, notas de cursos, notas de libros, tareas, monografías y trabajos de investigación
Buscar

.Hem escollit fer aquest treball perquè considerem que els videojocs són un tema que últimament s’està estenent molt.

Enviado por   •  8 de Julio de 2018  •  4.251 Palabras (18 Páginas)  •  289 Visitas

Página 1 de 18

...

- Un o més productors: s’encarreguen de supervisar el desenvolupament del videojoc.

- Com a màxim un dissenyador de videojoc: el dissenyador és l’arquitecte del videojoc ja que és la persona que ha fet els plànols del videojoc es la persona que s’encarrega de que l’edifici no s’enfonsi. Un dissenyador de videojocs desenvolupa l'esquema, concepte i jugabilitat d'un videojoc.

- Artistes: són els dissenyadors que s’encarreguen de crear els personatges.

- Programadors: és aquella persona que escriu, depura o manté el codi font del videojoc ,és a dir, el conjunt d’instruccions que executa el hardware per que l’ordinador o consola realitzi una tasca determinada.

- Dissenyador d'escenaris: el responsable de definir i dissenyar tots els elements visuals de l’escenificació del joc.

- Enginyers de so (compositors, com també persones especialitzades en efectes de so i veus dels personatges): són els responsables de crear o posar els sons i la música als objectes, personatges, escenaris, etc.

- Provadors (coneguts de l'anglès Testers): són els encarregats de provar el videojoc per trobar els errors i pensar com acabar de millorar-lo.

Alguns membres de l'equip poden tenir més d'una tasca per a fer. Per exemple, el productor pot ser també el dissenyador, o el programador en cap pot ser també el productor. Tanmateix, mentre això era molt comú en les etapes inicials dels videojocs, ara no és gaire normal veure-ho a causa de les diverses professionalitats. Sovint l'equip de desenvolupament està supervisat per directors d'art, tècnics i dissenyadors. Aquests directors treballen principalment com a directors de personal i no tenen una influència directa amb el producte, però vetllen que tots els membres de l'equip treballin amb certa coherència en equip.

El desenvolupament

El desenvolupament d’un videojoc generalment segueix aquest passos:

- Concepció de la idea del videojoc: En aquesta etapa es important definir els aspectes fonamentals que conformaran el joc, els aspectes més importants són:

- Gènere: Dintre de quin gènere o generes es farà el joc.

- Game play: És el que genera diversitat a l’hora de jugar-lo.

- Story board: Algunes idees bàsiques de com ha de lluir envers als personatges, ambientació, música, etc.

- Disseny: En aquesta fase es detallen els elements que formaran el joc, donant una idea clara a tots els membres del grup de desenvolupadors de com és. Entre aquest element tenim:

- Historia: la forma en la que es desenvoluparan els personatges i la trama del videojoc.

- Guió: el procés comença amb una reunió de tit l’equip, així tothom tindrà l’oportunitat de aportar es seves idees o suggeriments al projecte. A partir d’aquí l’equip treballa per aconseguir un borrador en el que es plasmin els objectius, les parts en las que es dividirà, el context en el que es desenvolupa l’acció i quins i com seran els principals personatges.

- Art de conceptualització: s’estableixen els aspectes generals del videojoc. En aquesta etapa un grup d’artistes s’encarrega de visualitzar o conceptualitzar personatges, escenaris, criatures, objectes, etc. Aquests artistes es basen en les idees originals dels creadors i després entreguen una sèrie de propostes impreses o digitals de com lluirà el joc. Posteriorment el director d’art s’encarrega de escollir, entre totes les opcions, les que més s’apropen a l’idea original. Algunes vegades els artistes conceptuals romanen durant tot el procés de producció, però lo més normal es que només participin en les primeres etapes del procés. Creen les primeres idees sobre l’aspecte visual del joc. Algunes vegades els artistes conceptuals romanen durant tot el procés de producció, però lo més normal es que només participin en les primeres etapes del procés.

- So: detallada descripció de tots els elements sonors que el joc necessita per la seva realització. Veus, sons ambientals, efectors sonors i música.

- Mecànica del joc: es l’especificació del funcionament general del joc. Es dependent del gènere del joc i senyala la forma en la que els diferents en sers virtuals interactuen dintre del joc, és a dir, les regles que regeixen aquest.

- Disseny de programació: descriu la manera en la que el videojoc serà implementat en la maquina real(un ordinador, consola, telèfon mòbil, etc.) utilitzant un determinat llenguatge de programació i seguint una determinada metodologia. Generalment en aquesta fase es genera diagrames de UML que descriuen el funcionament estàtic i dinàmic, la interacció amb l’usuari i els diferents estats que travessa el videojoc com software.

De tota la fase de disseny es necessari fer un document anomenat Document de Disseny, que conte totes les especificacions d’art, mecànica i programació.

- Planificació: En aquesta fase s’identifiquen les tasques necessàries per la execució del joc i es reparteixen entre els distints components de l’equip. També es fixen per la execució d’aquestes tasques i reunions clau, amb l’ajuda d’eines de diagramació d’activitats com GANTT i PERT.

- Producció: Aquí es fan totes les tasques especifiques de la fase de planificació, tenint com a guia fonamental el document de disseny. Això inclueix entre altres coses la codificació del programa, la creació de sprites, til·les i models 3d, la gravació de sons, veus i música, la creació d’eines per accelerar el procés de desenvolupament, entre d’altres.

- Programació: la majoria dels jocs es programen utilitzant C++ donat que és un llenguatge d’alt nivell que permet un ràpid accés als components de hardware d’un ordinador o consola de jocs que el fan més accessible.

- Il·lustració: els jocs 2d han de ser utilitzats per artistes experimentats, els quals treballen utilitzant en consideració las limitacions tècniques del hardware sobre el qual correrà el joc, això inclou: quantitat de colors disponibles, mida dels sprites, resolució final dels sprites i formats a utilitzar. Els artistes 2d també son els encarregats de elaborar les animacions del joc.

- Interfície: és la forma en la que es veuran els elements de la interfície gràfica d’usuaris i el HUD, pels quals l’usuari interactuarà en el joc.

- Animació i modelat 3d: els artistes utilitzen eines comercials

...

Descargar como  txt (28 Kb)   pdf (79.9 Kb)   docx (27.5 Kb)  
Leer 17 páginas más »
Disponible sólo en Essays.club